Partners

“Together4Youth Generation” Association was founded in 2022, with the promotion of European values being an integral part of the purpose for which it was founded. Our mission is to provide young people with accessible educational opportunities that will help them reach their full potential. The association aims to increase the participation of civil society in the decision-making process at local, national and European level, to promote the European project but also to support the European and international mobility of young people.

together4youth.ro

Todos & Company în România oferă servicii de Accesare de Fonduri, Consultanță în afaceri si restructurare inclusiv servicii de Audit și asistență fiscală , pentru organizații din diverse domenii, atât din sectorul privat, cât și cel public. Oferim asistență firmelor și organizațiilor în vederea respectării cerințelor de conformitate cu reglementările în vigoare și le ajutăm să se dezvolte, adăugând valoare afacerii clienților. Elementul de bază al succesului nostru îl constituie calitatea și aptitudinile personalului companiei, dezvoltate continuu prin cursuri la toate nivelele pentru o largă paletă de abilități. În cadrul acestui proiect, entiatea ne vine în sprijin cu spațiu, destinat implementării proiectului.                                                                                  todos.company.ro 

Skip to content